modul_03.jpeg zatvoriť ×

Vážený návštevník chceli by sme Vám pravidelne prinášať informácie ohľadom kongresu a noviniek. V prípade ak by ste mali záujem dostávať tieto informácie prihláste sa na odber zadaním Vášho emailu.

Opatrenia

V záujme zlepšenia organizácie kongresu a zvýšenia kvality poskytovania priestoru na
prezentáciu Vašej spoločnosti boli vykonané nasledovné opatrenia:

 • Uvedená cena je za
  stánok nepresahujúci 8 m²
  (maximálna výška 2,7m).
 • V cene výstavnej plochy je
  započítaná účasť 3
  reprezentantov spoločnosti.
  Za každého ďalšieho
  zúčastneného treba zaplatiť:
  do 15. 04. 2022 do 15. 05. 2022 po 15. 05. 2022 na mieste
  55,00 € 65,00 € 75,00 € 75,00 €
       Ceny sú uvedené s DPH.
 • Zaradenie prednášky
  prezentujúcej produkt firmy
  treba oznámiť usporiadateľovi
  a uhradiť poplatok, inak
  nebude prednáška
  akceptovaná.
 • Sprievodné akcie organizované
  v priestoroch hotela, počas
  kongresu treba dohodnúť
  s organizátorom kongresu vopred.
 • Vzhľadom na limitovanú kapacitu
  priestorov budú uprednostnené
  spoločnosti, ktorých finančná účasť
  bude vyššia, resp. sa prihlásia
  v skoršom termíne.
 • Podmienkou účasti je zaplatenie
  všetkých objednaných
  a vyfakturovaných služieb
  kongresovému sekretariátu tak,
  aby boli finančné prostriedky na jeho
  účte päť dní pred začatím akcie.

Zmluvný vzťah medzi vystavovateľom a organizátorom sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými na tejto stránke. Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

V prípade záujmu o konkrétnu polohu, či iný rozmer stánku ako 8m², sprievodné akcie alebo vstup do programu,  kontaktujte prosím pána Petra Mihála na telefónnom čísle: 0905 711 355 alebo e-mailom na adrese: mihal@sketch.sk.

Cenník

Reklama v bulletine (ceny bez DPH)

800,00 € Jedna stránka vnútra formátu A5
1 200,00 € Dve stránky vnútra formátu A5
1 200,00 € Jedna stránka obálky
200,00 € Vkladanie letákov

Plocha pre stánky (ceny bez DPH)

2 200,00 € Zóna A
1 900,00 € Zóna B
350,00 € Výlep bannerov
Cena stánku presahujúceho 8 m2 po dohode
s usporiadateľom, podľa skutočnej veľkosti stánku

Vstup do programu (ceny bez DPH)

3 500,00 € Minisympózium 30 min v rámci vedeckého programu
5 000,00 € Sympózium 45 min v rámci vedeckého programu
1 000,00 € Prednáška v odbornom programe 6 min.

Úhrada
poplatkov

 
majiteľ účtu Sketch s.r.o, Bratislava, SLOVENSKO
adresa banky Tatra banka, a.s. Bratislava
IBAN SK12 1100 0000 0029 4912 2425
SWIFT TATRSKBXXXX
KS 0308
VS Doplňte dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD bez medzier, bodiek a pomlčiek.
Údaje budú výlučne slúžiť na identifikáciu platieb.