modul_03.jpeg zatvoriť ×

Vážený návštevník chceli by sme Vám pravidelne prinášať informácie ohľadom kongresu a noviniek. V prípade ak by ste mali záujem dostávať tieto informácie prihláste sa na odber zadaním Vášho emailu.

Opatrenia

V záujme zlepšenia organizácie kongresu a zvýšenia kvality poskytovania priestoru na
prezentáciu Vašej spoločnosti boli vykonané nasledovné opatrenia:

 • Uvedená cena je za
  stánok nepresahujúci 8 m²
  (maximálna výška 2,7m).
 • V cene výstavnej plochy je
  započítaná účasť 3
  reprezentantov spoločnosti.
  Za každého ďalšieho
  zúčastneného treba zaplatiť:
  do 31. 01. 2023 do 28. 02. 2023 po 01. 03. 2023 na mieste
  70,00 € 85,00 € 100,00 € 100,00 €
       Ceny sú uvedené s DPH.
 • Zaradenie prednášky
  prezentujúcej produkt firmy
  treba oznámiť usporiadateľovi
  a uhradiť poplatok, inak
  nebude prednáška
  akceptovaná.
 • Sprievodné akcie organizované
  v priestoroch hotela, počas
  kongresu treba dohodnúť
  s organizátorom kongresu vopred.
 • Vzhľadom na limitovanú kapacitu
  priestorov budú uprednostnené
  spoločnosti, ktorých finančná účasť
  bude vyššia, resp. sa prihlásia
  v skoršom termíne.
 • Podmienkou účasti je zaplatenie
  všetkých objednaných
  a vyfakturovaných služieb
  kongresovému sekretariátu tak,
  aby boli finančné prostriedky na jeho
  účte päť dní pred začatím akcie.

Zmluvný vzťah medzi vystavovateľom a organizátorom sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými na tejto stránke. Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

V prípade záujmu o konkrétnu polohu, či iný rozmer stánku ako 8m², sprievodné akcie alebo vstup do programu,  kontaktujte prosím pána Petra Mihála na telefónnom čísle: 0905 711 355 alebo e-mailom na adrese: mihal@sketch.sk.

Cenník

Reklama v bulletine (ceny bez DPH)

950,00 € Jedna stránka vnútra formátu A5
1 400,00 € Dve stránky vnútra formátu A5
1 400,00 € Jedna stránka obálky
1 000,00 € Vkladanie letákov

Plocha pre stánky (ceny bez DPH)

2 350,00 € Zóna A
2 000,00 € Zóna B
800,00 € Roll Up v prednáškovej miestnosti
Cena stánku presahujúceho 8 m2 po dohode
s usporiadateľom, podľa skutočnej veľkosti stánku

Vstup do programu (ceny bez DPH)

3 500,00 € Minisympózium 30 min v rámci vedeckého programu
4 950,00 € Sympózium 45 min v rámci vedeckého programu
1 200,00 € Prednáška v odbornom programe 6 min.

 

Iné formy prezentácie (ceny bez DPH)

600,00 € Logo firmy na kongresových visačkách
600,00 € Logo firmy na kongresových taškách
800,00 € Prenájom salónika
700,00 € Šnúrky na krk (700 ks)

 

Úhrada
poplatkov

 
majiteľ účtu Sketch s.r.o, Bratislava, SLOVENSKO
adresa banky Tatra banka, a.s. Bratislava
IBAN SK12 1100 0000 0029 4912 2425
SWIFT TATRSKBXXXX
KS 0308
VS Doplňte dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD bez medzier, bodiek a pomlčiek.
Údaje budú výlučne slúžiť na identifikáciu platieb.