modul_03.jpeg zatvoriť ×

Vážený návštevník chceli by sme Vám pravidelne prinášať informácie ohľadom kongresu a noviniek. V prípade ak by ste mali záujem dostávať tieto informácie prihláste sa na odber zadaním Vášho emailu.

Upozornenie

Na prihláške (registrácii) treba vyplniť všetky predpísané údaje vrátane členstva/nečlenstva v SOTS / SK SaPA. Pre určenie výšky registračného poplatku je podstatný dátum pripísania platby na účet kongresového sektretariátu, nie dátum registrácie. V prípade uhradenia nesprávnej sumy vám bude doúčtovaný doplatok do správnej výšky účastníckeho poplatku zodpovedajúcemu dátumu pripísania platby a overenia platného a zaplateného členstva v SOTS / SK SaPA.

Údaje z elektronických prihlášok účastníkov sú podkladom k príprave registračných zoznamov účastníkov, vizitiek a certifikátov, preto je nutné ich vypísať veľmi dôkladne. Nestačí aby sa sestry hlásili na Červeňanského dni cez komoru sestier, je NEVYHNUTNÉ aby sa prihlasovali elektronicky cez oficiálnu stránku Červeňanského dni.

Zmluvný vzťah medzi účastníkom a organizátorom sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými na tejto stránke. Odoslaním prihlášky súhlasíte s týmito podmienkami.

Ukončenie prihlasovania aktívnej účasti do 10.03.2024.

Poplatky

včasný do 31.01.2024

Lekár člen SOTS

130,00 €

Lekár

150,00 €

Sestra člen SK SaPA

45,00 €

Sestra

55,00 €

Poplatky

neskorý

do 28.02.2024

Lekár člen SOTS

150,00 €

Lekár

170,00 €

Sestra člen SK SaPA

55,00 €

Sestra

70,00 €

Poplatky

po 01.03.2024

alebo na mieste

Lekár člen SOTS

170,00 €

Lekár

190,00 €

Sestra člen SK SaPA

65,00 €

Sestra

80,00 €

Platba na mieste, možná len v hotovosti. Poplatok za zmenu účastníka 10,00 €.

Ceny sú uvedené s 20% DPH.

Brožúra

Úhrada
poplatkov

 
majiteľ účtu Sketch s.r.o, Bratislava, SLOVENSKO
adresa banky Tatra banka, a.s. Bratislava
IBAN SK12 1100 0000 0029 4912 2425
SWIFT TATRSKBXXXX
KS 0308
VS Doplňte dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD bez medzier, bodiek a pomlčiek.
Údaje budú výlučne slúžiť na identifikáciu platieb.
 

Registračný
poplatok zahŕňa

  Kongresovú visačku
  Kongresové materiály
  Certifikát o účasti s pridelenými CME kreditmi
  Vstup na vedecký program kongresu
  Vstup na výstavu firiem