Upozornenie

Na prihláške-registrácii treba vyplniť všetky predpísané údaje. Termín registrácie bude akceptovaný len vtedy, keď bude platba pripísaná na uvedený bankový účet najneskôr do piatich dní od odoslania registrácie, v opačnom prípade bude táto registrácia bezpredmetná.

Údaje z elektronických prihlášok účastníkov sú podkladom k príprave registračných zoznamov účastníkov, vizitiek a certifikátov, preto je nutné ich vypísať veľmi dôkladne. Nestačí aby sa sestry hlásili na Ćerveňanského dni cez komoru sestier, je NEVYHNUTNÉ aby sa prihlasovali elektronicky cez oficiálnu stránku Červeňanského dni.


Poplatky

včasný

do 31.01.2020

Účasník lekár člen SOTS

80,00 €

Účasník lekár

100,00 €

Sestra

20,00 €

štvrtý a ďalší vystavovateľ

40,00 €

Poplatky

neskorý

do 28.02.2020

Účasník lekár člen SOTS

100,00 €

Účasník lekár

120,00 €

Sestra

25,00 €

štvrtý a ďalší vystavovateľ

46,00 €

Poplatky

po 28.02.2020

alebo na mieste

Účasník lekár člen SOTS

120,00 €

Účasník lekár

140,00 €

Sestra

30,00 €

štvrtý a ďalší vystavovateľ

55,00 €

Platba na mieste, možná len v hotovosti. Poplatok za zmenu účastníka 10,-€

Ceny sú uvedené s 20% DPH.

Brožúra

Úhrada
poplatkov

 
číslo účtu 40 4014 3522
majiteľ účtu RESET, s.r.o, Bratislava, SLOVENSKO
adresa banky Prima Banka SLOVENSKO, a.s. Bratislava
kód banky 3100
IBAN SK90 3100 0000 0040 4014 3522
SWIFT LUBASKBX
KS 0308
VS Doplňte dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD bez medzier, bodiek a pomlčiek.
Údaje budú výlučne slúžiť na identifikáciu platieb.
 

Registračný
poplatok zahŕňa

  Kongresovú výsačku
  kongresové materiály
  certifikát o účasti s pridelenými CME kreditmi
  vstup na vedecný program kongresu
  vstup na výstavu firiem