Podmienkou účasti na kongrese je registrácia všetkých účastníkov. Toto platí aj pre autorov a spoluautorov abstraktov. Pokiaľ sa na kongrese zúčastnia, ako aj pre hromadné prihlasovanie účastníkov firmami.

Storno poplatok pri zrušení:

do 30 dní pred konaním akcie 50% z ceny poplatku
do 20 dní 75% z ceny poplatku
do 10 dní 90% z ceny poplatku
Pri menej ako desiatich dňoch sa poplatok nevracia. 

Zmluvný vzťah medzi vystavovateľom a organizátorom sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými na tejto stránke. Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

 

V prípade, že Vám nebolo pridelené, zadajte 00000

   


Doplňte dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD bez medzier, bodiek a pomlčiek. Údaje budú výlučne slúžiť na identifikáciu platieb.


 

Ak máte záujem o vystavenie faktúry, ktorá Vám bude zaslaná výhradne elektronicky, za registračný poplatok, bezpodmienečne vyplňte prosím nasledovné údaje:

   
Nezaškrtli ste súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podmienkou účasti na kongrese je registrácia všetkých účastníkov. Toto platí aj pre autorov a spoluautorov abstraktov. Pokiaľ sa na kongrese zúčastnia, ako aj pre hromadné prihlasovanie účastníkov firmami.

Storno poplatok pri zrušení:

do 30 dní pred konaním akcie 50% z ceny poplatku
do 20 dní 75% z ceny poplatku
do 10 dní 90% z ceny poplatku
Pri menej ako desiatich dňoch sa poplatok nevracia. 

Zmluvný vzťah medzi vystavovateľom a organizátorom sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými na tejto stránke. Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

 

* sú označené povinné položky

Počas konania Červeňanského dní si záväzne objednávame

x
Veľkosť stánku: 0 m2

Celková cena: 2300
Nezaškrtli ste súhlas so spracovaním osobných údajov.