Podmienkou účasti na kongrese je registrácia všetkých účastníkov. Toto platí aj pre autorov a spoluautorov abstraktov. Pokiaľ sa na kongrese zúčastnia, ako aj pre hromadné prihlasovanie účastníkov firmami.

V prípade, že Vám nebolo pridelené, zadajte 00000

   


Doplňte dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD bez medzier, bodiek a pomlčiek. Údaje budú výlučne slúžiť na identifikáciu platieb.


 

Ak máte záujem o vystavenie faktúry, ktorá Vám bude zaslaná výhradne elektronicky, za registračný poplatok, bezpodmienečne vyplňte prosím nasledovné údaje:

   
Nezaškrtli ste súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podmienkou účasti na kongrese je registrácia všetkých účastníkov. Toto platí aj pre autorov a spoluautorov abstraktov. Pokiaľ sa na kongrese zúčastnia, ako aj pre hromadné prihlasovanie účastníkov firmami.

* sú označené povinné položky

Počas konania Červeňanského dní si záväzne objednávame

x
Veľkosť stánku: 0 m2

Celková cena: 2300
Nezaškrtli ste súhlas so spracovaním osobných údajov.