Organizátor

 • I. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UN Bratislava
 • Ružinovská 6
 • 826 06 Bratislava
 • Tel.: +421-2-48234 613
 • Fax.: +421-2-48234 313

Kongresový sekretariát

 • RESET - kompletná reklama, s.r.o.
 • Zátišie 37, 831 03 Bratislava
 • e-mail: info@reset-reklama.sk
 • tel./fax: +421 2 4445 4307
 • mobil: +421 903 460 509

Úhrada poplatkov

 • číslo účtu 40 4014 3522
 • majiteľ účtu RESET, s.r.o, Bratislava, SLOVENSKO
 • adresa banky Prima Banka SLOVENSKO, a.s. Bratislava
 • kód banky 3100
 • IBAN SK90 3100 0000 0040 4014 3522
 • SWIFT LUBASKBX
 • KS 0308
 • VS Doplňte dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD bez medzier, bodiek a pomlčiek.
  Údaje budú výlučne slúžiť na identifikáciu platieb.