Národný kongres ortopedickej a traumatologickej spoločnosti uskutočnený v roku 2014.