Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

v mene výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na XXXVII Červeňanského dni - národný kongres SOTS, ktorý sa bude konať v dňoch 9. - 10. marca 2017, tradične v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave. Tento rok sme vytvorili priestor pre problematiku maligných a benigných kostných tumorov, revíznych operácii TEP bedra a kolena pri rozsiahlych kostných stratách, aseptických nekroz kosti a úrazov chrbtice Tradične sme zaradili sekciu voľných tém a sesterskú sekciu.

Veríme, že aj tento rok prispejeme k výmene odborných poznatkov a k udržaniu a prehĺbeniu starých priateľstiev v kontexte pútavého spoločenského programu.


Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Prezident SOTS