Miesto konania

City Hotel Bratislava, s.r.o

Seberíniho 9, 821 03 Bratislava 
Slovenská republika

Recepcia: T: +421 (0) 2 20 606 100,
hotelbratislava@hotelbratislava.sk

  Organizačný výbor

  • Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
  • MUDr. Peter Maresch, CSc.
  • MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
  • Mgr. Katarína Mitschová

Registrácia 

Registrácia účasníkov a vystavovateľov možná výlučne elektronicky na stránke:
www.cervenanskehodni.sk od 15.8.2021
Ukončenie prihlasovania aktívnej účasti do 1.10.2021

Kongresový sekretariát

RESET - kompletná reklama, s.r.o.
Zátišie 37, 831 03 Bratislava
mail: info@reset-reklama.sk
mobil: +421 903 460 509
SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK90 3100 0000 0040 4014 3522
IČO: 357 97 843
IČ DPH: SK2020 23 5074

Odborný program

 1. Onkoortopédia
 2. Moderné trendy v diagnostike a liečbe úrazov a ochorení chrbtice
 3. Osteoporóza - následky a ich liečba
 4. Korekcia skrátenia končatín v detskom veku
 5. Váriá
 6. Sesterská sekcia

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia, 

v súvislosti s aktuálnou a nezlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou v Slovenskej republike (pandémia koronavírusu) a s nariadením ústredného krízového štábu SR, ako aj vyjadrením RÚVZ, sme boli nútení opätovne preložiť XL. Červeňanského dni – národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti. na 28.-29. 10. 2021, v hoteli City Bratislava.

Všetky potrebné a podrobné informácie budú uverejnené na webstránkach: www.cervenanskehodni.sk, www.ortopedia.sk, najneskôr 1. 7. 2021.
 
 
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.
S pozdravom

Prof.Mudr.Milan Kokavec, PhD.,MPH

Prezident SOTS

Poplatky

včasný

do 15.09.2021

Účasník lekár člen SOTS

80,00 €

Účasník lekár

100,00 €

Sestra

20,00 €

štvrtý a ďalší vystavovateľ

40,00 €

Poplatky

neskorý

do 15.10.2021

Účasník lekár člen SOTS

100,00 €

Účasník lekár

120,00 €

Sestra

25,00 €

štvrtý a ďalší vystavovateľ

46,00 €

Poplatky

po 15.10.2021

alebo na mieste

Účasník lekár člen SOTS

120,00 €

Účasník lekár

140,00 €

Sestra

30,00 €

štvrtý a ďalší vystavovateľ

55,00 €

Platba na mieste, možná len v hotovosti. Poplatok za zmenu účastníka 10,-€

Ceny sú uvedené s 20% DPH.

Ubytovanie

počas kongresu

 • Ubytovanie v City hotel Bratislava so zľavou pre účastníkov kongresu je možné objednať výlučne elektronicky na reservation@hotelbratislava.sk. Hotel neakceptuje rezerváciu ubytovania formou objednávky a platby na faktúru. Platbu je možné realizovať len v hotovosti, alebo bezhotovostnou platobnou kreditnou kartou.
Brožúra