Miesto konania

Hotel Holiday Inn

Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Slovenská republika

+421 (0)2 482 45 111 holidayinn@holidayinn.sk www.holidayinn.sk

  Organizačný výbor

  • Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
  • MUDr. Peter Maresch, CSc.
  • MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
  • Mgr. Katarína Mitschová

Registrácia 

Registrácia účasníkov a vystavovateľov možná výlučne elektronicky na stránke:
www.cervenanskehodni.sk od 15.12.2019
Ukončenie prihlasovania aktívnej účasti do 05.02.2020

Kongresový sekretariát

RESET - kompletná reklama, s.r.o.
Zátišie 37, 831 03 Bratislava
mail: info@reset-reklama.sk
mobil: +421 903 460 509
SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK90 3100 0000 0040 4014 3522
IČO: 357 97 843
IČ DPH: SK2020 23 5074

Odborný program

 1. Onkoortopédia
 2. Moderné trendy v diagnostike a liečbe úrazov a ochorení chrbtice
 3. Osteoporóza - následky a ich liečba Korekcia skrátenia končatín v detskom veku
 4. Váriá
 5. Sesterská sekcia

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

v mene výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na XL. Červeňanského dni - národný kongres SOTS, ktorý sa bude konať v dňoch 11. - 13. marca 2020, tradične v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave.
Veríme, že aj tento rok prispejeme k výmene odborných poznatkov a k udržaniu a prehĺbeniu starých prieteľstiev v kontexte pútavého spoločenského programu.

Prof.Mudr.Milan Kokavec, PhD.,MPH

Prezident SOTS

Ubytovanie

počas kongresu

 • Ubytovanie v hoteli Holiday Inn so zľavou pre účastníkov kongresu je možné objednať výlučne elektronicky na reservation@holidayinn.sk. Hotel neakceptuje rezerváciu ubytovania formou objednávky a platby na faktúru. Platbu je možné realizovať len v hotovosti, alebo bezhotovostnou platobnou kreditnou kartou.
Brožúra